1. مهوان حسن زاده بشتیان , عادل سپهر , محمد فرزام , معصومه بحرینی , پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه خشک , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱-۱۵
 2. ملیحه باتجربه , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۹۹-۱۱۵
 3. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۴۵-۶۵
 4. مریم جلینی , عادل سپهر , غلامرضا لشکری پور , علیرضا راشکی , بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۹-۷۵
 5. پروین میری ممرآبادی , علیرضا راشکی , عادل سپهر , بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار در شرق خراسان بر پایه‌ی داده‌های ماهواره‌ای , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱-۲۰
 6. عادل سپهر , عذرا خسروی چنار , زهرا عبدالله زاده , رفتار فرکتالی و ارتباط آن با خصوصیات هیدرومورفومتری حوضه های آبریز دامنه شمالی بینالود , هیدروژئومورفولوژی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۲۰
 7. مژگان پاشائی نژاد , علیرضا راشکی , عادل سپهر , بررسی روابط آماری بین شاخص های ترکیبی بیابان زایی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۵۷-۲۷۲
 8. مریم رشیدی , سیدرضا حسین زاده , عادل سپهر , حیدر زارعی , محمد خانه باد , مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۳-۵۹
 9. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , محمودرضا گلزاریان , اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۰۱-۱۱۶
 10. زهرا عبدالله زاده , عادل سپهر , علیرضا راشکی , کاربرد الگوریتم مورفولوژی ریاضی اتساع در آشکارسازی مناطق گذر اکوسیستم , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۴۱۱-۴۲۶
 11. مینا شیروی , عادل سپهر , ابوالفضل مساعدی , ناصر پرویان , حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات , پژوهش های جغرافیای طبیعی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۰۵-۳۲۰
 12. مصطفی دستورانی , عباسعلی ولی , عادل سپهر , چوقی بایرام کمکی , بررسی اثر خشکسالی روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده MODIS در خراسان رضوی , مهندسی اکو سیستم بیابان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۸
 13. عادل سپهر , ندا محسنی رودپشتی , الگوهای پایدار در فضای ناپایدار: ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۷-۳۰
 14. زهرا عبدالله زاده , عادل سپهر , علیرضا راشکی , جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۶۵-۸۳
 15. عادل سپهر , زهرا عبدالله زاده , تحلیل درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های بینالود جنوبی بر پایة مقبولیت شاخص‌های مورفوتکتونیک , پژوهش های جغرافیای طبیعی , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۶۱-۱۷۸
 16. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , الگوهای پوششی خودتنظیم: علائم پیش آگاهی در پیش بینی گذرهای اکوسیستمی , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱۶۳-۱۷۷
 17. فریده علی پور , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۲۴۴-۲۵۴
 18. عادل سپهر , پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان‌زایی , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۱۹-۱۳۲
 19. عادل سپهر , تحلیل نقش انعطاف‌پذیری اکولوژیکی در اکوسیستم‌های شهری , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۵-۴۶
 20. عادل سپهر , مصطفی بیگلر فدافن , اعظم صفرآبادی , اولویت‌بندی مکان‌های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تاکید بر شاخص‌های ژئومورفیک , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۳۹-۱۵۲
 21. عادل سپهر , ژئو سیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۵۱-۶۴
 22. عادل سپهر , راحیل کاویان آهنگر , طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۲۵-۱۴۱
 23. عادل سپهر , اعظم صفرآبادی , تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعه اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۳۷-۱۵۴
 24. عادل سپهر , استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص های بیابان زایی , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۸۳-۹۴
 25. عادل سپهر , ابوالفضل بهنیافر , عباسعلی محمدیان , ابوالفضل عبدالهی , تهیه نقشه حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۹-۳۶
 26. لیلا بخشنده مهر , سعید سلطانی , عادل سپهر , ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‏‌‌زایی و اصلاح مدل مدالوس در دشت سگزی اصفهان , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۷-۴۱
 27. ابوالفضل بهنیافر , عادل سپهر , محمدرضا منصوری , ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۷۹-۹۰
 28. سیما صبوری راد , علی اکبر نظری سامانی , عادل سپهر , تعیین مهم ترین شاخص های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد) , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۸۲-۹۳
 29. عادل سپهر , سعیده هنرمند نژاد , تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاک با استفاده از مدل کرین اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جهرم) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۷-۷۲
 30. عادل سپهر , محمدرضا اختصاصی , سید علی المدرسی , ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس) , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۳-۵۰
 31. سید مرتضی نوربخش , عادل سپهر , بررسی شاخص های جذب اعضای هئیت علمی دانشگاه با استفاده از الگوریتم الکترا (ELECTRE) , رفاه اجتماعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۲۲۷-۲۴۹
 32. عادل سپهر , ناصر پرویان , تهیه نقشه آسیب پذیری بیابان زایی و اولویت بندی راهبردهای مقابله در اکوسیستم های استان خراسان رضوی بر پایه الگوریتم نارتبه ای پرامسه , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۵۸-۷۱