1. فاطمه جعفرپور چک اب , علیرضا کریمی کارویه , عادل سپهر , بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 2. مریم جلینی , عادل سپهر , غلامرضا لشکری پور , علیرضا راشکی , تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور) , اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
 3. ملیحه باتجربه , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها , دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
 4. نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , سید وحید حسینی , ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک , اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
 5. سمانه حری , عادل سپهر , ابولفضل بهنیافر , بررسی قابلیتهای ژئوتوریسمی اشکال کارستی حوضه اخلمد , دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
 6. هانیه آشوری , محمد فرزام , عادل سپهر , محبوبه نیک اقبال , مقایسه برخی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز سیدان مرودشت , ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
 7. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 8. مژگان پاشائی نژاد , علیرضا راشکی , عادل سپهر , استفاده از شاخصهای گیاهی جهت بررسی آسیب پذیری استان خراسان رضوی به بیابانزایی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 9. نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , وحید حسینی , دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 10. مینا شیروی , عادل سپهر , ابوالفضل مساعدی , ناصر پرویان , تغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های رقومی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 11. سیدرضا حسین زاده , عادل سپهر , مریم رشیدی , حیدر زارعی , تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز , سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
 12. محمد فرزام , هانیه آشوری , عادل سپهر , محبوبه نیک اقبال , آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی مرتعی حوزه آبخیز سیدان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای , همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
 13. سیدرضا حسین زاده , رضا دوستان , مریم رشیدی , عادل سپهر , حیدر زارعی , تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 14. مینا شیروی , مژگان پاشائی نژاد , عادل سپهر , کاربرد توابع سری فوریه در مطالعات اکوژئومورفولوژی مناطق خشک , دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مناطق خشک و بیابانی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
 15. زهرا عبدالله زاده , عادل سپهر , لندفرم های بیوژئومورفولوژیک: بازخوردهای اکوژئومورفیک در تحولات چهره زمین , دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
 16. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی , سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
 17. راحیل کاویان آهنگر , عادل سپهر , رتبه بندی مناطق شهری کلانشهر مشهد بر پایه شاخص های محیط زیستی و الگوریتم Entropy-AHP , 3th International Conference on Environmental Planning and Management (ICEPM 2013 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
 18. عادل سپهر , معادله کنشی - انتشاری کلاسمیر در شکل گیری الگوهای پوشش گیاهی اکوسیستم های خشک , First International Conference of Landscape Ecology- IALE 2013 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 19. عادل سپهر , هبوط و عروج اکوسیستمی: پارادایم ارتجاع اکوسیستمی و پارادوکسی بنام توسعه پایدار , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
 20. معصومه استاد , ابوالفضل مساعدی , منصور مصداقی , سیده زهرا صمدی , عادل سپهر , بررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی و بارندگی به کمک داده‌های سنجش از دور در حوزه آبخیز سد طرق مشهد , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 21. فریده علی پور , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , ناصر پرویان , کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی , کنفرانس ملی دستیابی به راهکارهای توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 22. عادل سپهر , وراثت ژئومورفولوژیک: مخاطرات محیطی و تنوع زمینی , اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 23. فاضل شاکری , محمد اخوان قالیباف , محمدرضا اختصاصی , عادل سپهر , بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵