Persian Papers in Conference
 1. فاطمه جعفرپور چک اب , علیرضا کریمی کارویه , عادل سپهر , بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 2. مریم جلینی , عادل سپهر , غلامرضا لشکری پور , علیرضا راشکی , تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور) , اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
 3. ملیحه باتجربه , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها , دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
 4. نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , سید وحید حسینی , ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک , اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
 5. سمانه حری , عادل سپهر , ابولفضل بهنیافر , بررسی قابلیتهای ژئوتوریسمی اشکال کارستی حوضه اخلمد , دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
 6. هانیه آشوری , محمد فرزام , عادل سپهر , محبوبه نیک اقبال , مقایسه برخی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز سیدان مرودشت , ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
 7. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 8. مژگان پاشائی نژاد , علیرضا راشکی , عادل سپهر , استفاده از شاخصهای گیاهی جهت بررسی آسیب پذیری استان خراسان رضوی به بیابانزایی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 9. نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , وحید حسینی , دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 10. مینا شیروی , عادل سپهر , ابوالفضل مساعدی , ناصر پرویان , تغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های رقومی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 11. سیدرضا حسین زاده , عادل سپهر , مریم رشیدی , حیدر زارعی , تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز , سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
 12. محمد فرزام , هانیه آشوری , عادل سپهر , محبوبه نیک اقبال , آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی مرتعی حوزه آبخیز سیدان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای , همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
 13. سیدرضا حسین زاده , رضا دوستان , مریم رشیدی , عادل سپهر , حیدر زارعی , تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 14. مینا شیروی , مژگان پاشائی نژاد , عادل سپهر , کاربرد توابع سری فوریه در مطالعات اکوژئومورفولوژی مناطق خشک , دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مناطق خشک و بیابانی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
 15. زهرا عبدالله زاده , عادل سپهر , لندفرم های بیوژئومورفولوژیک: بازخوردهای اکوژئومورفیک در تحولات چهره زمین , دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
 16. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی , سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
 17. راحیل کاویان آهنگر , عادل سپهر , رتبه بندی مناطق شهری کلانشهر مشهد بر پایه شاخص های محیط زیستی و الگوریتم Entropy-AHP , 3th International Conference on Environmental Planning and Management (ICEPM 2013 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
 18. عادل سپهر , معادله کنشی - انتشاری کلاسمیر در شکل گیری الگوهای پوشش گیاهی اکوسیستم های خشک , First International Conference of Landscape Ecology- IALE 2013 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
 19. عادل سپهر , هبوط و عروج اکوسیستمی: پارادایم ارتجاع اکوسیستمی و پارادوکسی بنام توسعه پایدار , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
 20. معصومه استاد , ابوالفضل مساعدی , منصور مصداقی , سیده زهرا صمدی , عادل سپهر , بررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی و بارندگی به کمک داده‌های سنجش از دور در حوزه آبخیز سد طرق مشهد , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 21. فریده علی پور , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , ناصر پرویان , کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی , کنفرانس ملی دستیابی به راهکارهای توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 22. عادل سپهر , وراثت ژئومورفولوژیک: مخاطرات محیطی و تنوع زمینی , اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
 23. فاضل شاکری , محمد اخوان قالیباف , محمدرضا اختصاصی , عادل سپهر , بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
Papers in Conference
 1. Adel Sepehr , Biological Soil Crusts Micromorphology Along An Arid Alluvial Fan In Northeastern Iran , 9th International Conference on Geomorphology of the International Association of Geomorphologists (IAG , 2017-11-05
 2. fatemeh jafarpour chekab , Alireza Karimi Karouyeh , Adel Sepehr , Grain size distribution and pedologic properties of sand dunes in Southern Sabzevar, (northeastern Iran) , International conference in loess research , 2017-10-08
 3. Mohammad Taghi Dastorani , banafshe kohzad , Adel Sepehr , THE ROLE OF RAINWATER HARVESTING TECHNIQUES ON PREPARATION OF WATER REQUIRED FOR VEGETATION IN ARID AND SEMI-ARID REGIONS , 37th IAHR World Congress , 2017-08-13
 4. Mohammad Taghi Dastorani , banafshe kohzad , Adel Sepehr , Evaluation of the effects of rainwater harvesting techniques on soil moisture balance in semi-arid climatic conditions , World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) , 2016-09-05
 5. Adel Sepehr , A Quantitative Inference Approach for World Geopark Capability of Lut Desert by Geo-heritages Features , The 33rd International Geographical Congress- IGC2016 , 2016-08-21
 6. Zahra Abdollahzadeh , Adel Sepehr , Alireza Rashki , Distinguishing Desert Landscapes Base on Eco-geomorphic Thresholds , The 33rd International Geographical Congress- IGC2016 , 2016-08-21
 7. Adel Sepehr , Hopf Bifurcation and hysteresis route in arid ecosystem; a tool to predict desertification , The 33rd International Geographical Congress -IGC 2016 , 2016-08-20
 8. Neda Mohseni , Adel Sepehr , Seyed Reza Hosseinzadeh , Mahmood Reza Golzarian , Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape , second international geosciences congress , 2016-02-22
 9. Adel Sepehr , Linear programming model to develop geodiversity map using utilitytheory , EGU 2015- European Geo-sceinces Union , 2015-04-12
 10. Adel Sepehr , TURING INSTABILITY AND BIFURCATION POINTS: AN APPROACH TO FORECAST DESERTIFICATION , 3th UNCCD Scintific Conference , 2015-03-09
 11. Adel Sepehr , Chaotic and Nonlinear Behavior of Arid Ecosystems to Outgoing Drivers , BIOGEOMON 2014 -8th International Symposium on Ecosystem Behavior , 2014-07-13
 12. Adel Sepehr , CRITICAL SLOWING DOWN THEORY AND DESERTIFICATION MANAGEMENT , 2nd International Conference on Environmental Hazards , 2013-10-29
 13. Adel Sepehr , Non-Linear Equilibrium Points in geomorphology , 8th IAG International Conference on Geomorphology , 2013-08-27
 14. Adel Sepehr , M. R. Nowjavan , Geotops of Iran Playa: a geoarchaeology evidence , GEOMORPHIC PROCESSES AND GEOARCHAEOLOGY From Landscape Archaeology to Archaeotourism , 2012-08-20
 15. Adel Sepehr , Uncertainty; a Problem to Rank Desertification Indicators , ICTP-College on Soil Physics: Soil Physical Properties and Processes under Climate Change , 2010-08-30
 16. Adel Sepehr , Soil Degradation: Prompt Resurrection , 5th Annual Symposium on Environment , 2010-05-20
 17. S. Sadeghi , M.R. Ekhtesasi , Adel Sepehr , Techno-genic Desertification Mapping in Isfahan City , European Geo-Sciences Union (EGU) 2009 , 2009-04-19
 18. Adel Sepehr , Masoud Moayeri , TOPSIS Methods for Development of Desertification Indicator System , International Conference on Land Degradation in Dry Environments , 2009-03-08
Persian Papers in Journal

 1. مهوان حسن زاده بشتیان , عادل سپهر , محمد فرزام , معصومه بحرینی , پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه خشک , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱-۱۵
 2. ملیحه باتجربه , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۹۹-۱۱۵
 3. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۴۵-۶۵
 4. مریم جلینی , عادل سپهر , غلامرضا لشکری پور , علیرضا راشکی , بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۹-۷۵
 5. پروین میری ممرآبادی , علیرضا راشکی , عادل سپهر , بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار در شرق خراسان بر پایه‌ی داده‌های ماهواره‌ای , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱-۲۰
 6. عادل سپهر , عذرا خسروی چنار , زهرا عبدالله زاده , رفتار فرکتالی و ارتباط آن با خصوصیات هیدرومورفومتری حوضه های آبریز دامنه شمالی بینالود , هیدروژئومورفولوژی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۲۰
 7. مژگان پاشائی نژاد , علیرضا راشکی , عادل سپهر , بررسی روابط آماری بین شاخص های ترکیبی بیابان زایی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۵۷-۲۷۲
 8. مریم رشیدی , سیدرضا حسین زاده , عادل سپهر , حیدر زارعی , محمد خانه باد , مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۳-۵۹
 9. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , محمودرضا گلزاریان , اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۰۱-۱۱۶
 10. زهرا عبدالله زاده , عادل سپهر , علیرضا راشکی , کاربرد الگوریتم مورفولوژی ریاضی اتساع در آشکارسازی مناطق گذر اکوسیستم , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۴۱۱-۴۲۶
 11. مینا شیروی , عادل سپهر , ابوالفضل مساعدی , ناصر پرویان , حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات , پژوهش های جغرافیای طبیعی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۰۵-۳۲۰
 12. مصطفی دستورانی , عباسعلی ولی , عادل سپهر , چوقی بایرام کمکی , بررسی اثر خشکسالی روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده MODIS در خراسان رضوی , مهندسی اکو سیستم بیابان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۸
 13. عادل سپهر , ندا محسنی رودپشتی , الگوهای پایدار در فضای ناپایدار: ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۷-۳۰
 14. زهرا عبدالله زاده , عادل سپهر , علیرضا راشکی , جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۶۵-۸۳
 15. عادل سپهر , زهرا عبدالله زاده , تحلیل درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های بینالود جنوبی بر پایة مقبولیت شاخص‌های مورفوتکتونیک , پژوهش های جغرافیای طبیعی , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۶۱-۱۷۸
 16. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , الگوهای پوششی خودتنظیم: علائم پیش آگاهی در پیش بینی گذرهای اکوسیستمی , محیط شناسی- Journal of Environmental Studies , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱۶۳-۱۷۷
 17. فریده علی پور , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۲۴۴-۲۵۴
 18. عادل سپهر , پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان‌زایی , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۱۹-۱۳۲
 19. عادل سپهر , تحلیل نقش انعطاف‌پذیری اکولوژیکی در اکوسیستم‌های شهری , پژوهش و برنامه‌ریزی شهری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۵-۴۶
 20. عادل سپهر , مصطفی بیگلر فدافن , اعظم صفرآبادی , اولویت‌بندی مکان‌های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تاکید بر شاخص‌های ژئومورفیک , جغرافیا و توسعه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۳۹-۱۵۲
 21. عادل سپهر , ژئو سیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۵۱-۶۴
 22. عادل سپهر , راحیل کاویان آهنگر , طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۲۵-۱۴۱
 23. عادل سپهر , اعظم صفرآبادی , تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعه اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران , پژوهشهای جغرافیای انسانی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۳۷-۱۵۴
 24. عادل سپهر , استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص های بیابان زایی , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۸۳-۹۴
 25. عادل سپهر , ابوالفضل بهنیافر , عباسعلی محمدیان , ابوالفضل عبدالهی , تهیه نقشه حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور , پژوهش های ژئومورفولوژی کمی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۹-۳۶
 26. لیلا بخشنده مهر , سعید سلطانی , عادل سپهر , ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‏‌‌زایی و اصلاح مدل مدالوس در دشت سگزی اصفهان , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۲۷-۴۱
 27. ابوالفضل بهنیافر , عادل سپهر , محمدرضا منصوری , ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۷۹-۹۰
 28. سیما صبوری راد , علی اکبر نظری سامانی , عادل سپهر , تعیین مهم ترین شاخص های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد) , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۸۲-۹۳
 29. عادل سپهر , سعیده هنرمند نژاد , تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاک با استفاده از مدل کرین اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جهرم) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۷-۷۲
 30. عادل سپهر , محمدرضا اختصاصی , سید علی المدرسی , ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس) , جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۳-۵۰
 31. سید مرتضی نوربخش , عادل سپهر , بررسی شاخص های جذب اعضای هئیت علمی دانشگاه با استفاده از الگوریتم الکترا (ELECTRE) , رفاه اجتماعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۲۲۷-۲۴۹
 32. عادل سپهر , ناصر پرویان , تهیه نقشه آسیب پذیری بیابان زایی و اولویت بندی راهبردهای مقابله در اکوسیستم های استان خراسان رضوی بر پایه الگوریتم نارتبه ای پرامسه , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۵۸-۷۱
Papers in Journal

 1. Alireza Rashki , , Adel Sepehr , Statistical evaluation of the dust events at selected stations in Southwest Asia: From the Caspian Sea to the Arabian Sea , EN , Catena , Volume ( 165 ) , 2018-6, Pages 590-603
 2. , , Ali Najafinejad , Adel Sepehr , An applied statistical method to identify desertification indicators in northeastern Iran , EN , Geoenvironmental Disasters , Volume ( 5 ) , 2018-3, Pages 1-10
 3. Mohammad Taghi Dastorani , banafshe kohzad , Adel Sepehr , A. Talebi , The role of rainwater harvesting on providing vegetation water , EN , European Water , Volume ( 1 ) , 2017-12, Pages 521-527
 4. Ebrahim Mahmoudabadi , Alireza Karimi Karouyeh , Gholam Hosain Haghnia , Adel Sepehr , Digital soil mapping using remote sensing indices, terrain attributes, and vegetation features in the rangelands of northeastern Iran , EN , Environmental Monitoring and Assessment , Volume ( 189 ) , 2017-9, Pages 1-20
 5. mojgan pashaei , Alireza Rashki , Adel Sepehr , An Integrated Desertification Vulnerability Index for Khorasan-Razavi, Iran , EN , Natural Resources and Conservation , Volume ( 5 ) , 2017-5, Pages 44-55
 6. Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Adel Sepehr , Mahmood Reza Golzarian , Farzin Shabani , Variations in spatial patterns of soil-vegetation properties and the emergence of multiple resilience thresholds within different debris flow fan positions , EN , Geomorphology , Volume ( 290 ) , 2017-4, Pages 365-375
 7. Neda Mohseni , Adel Sepehr , Seyed Reza Hosseinzadeh , Mahmood Reza Golzarian , Farzin Shabani , Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran , EN , Environmental Earth Sciences , Volume ( 76 ) , 2017-3, Pages 1-13
 8. mina shiravi , Adel Sepehr , Fuzzy Based Detection of Desertification-Prone Areas: A Case Study in Khorasan-Razavi Province, Iran , EN , Natural Resources and Conservation , Volume ( 5 ) , 2017-2, Pages 1-12
 9. M.T. Sehhati , Adel Sepehr , M.R. Ekhtesasi , A. Goudie , The eco-geomorphological roles of rocky deep crevices for water supply on arid zone mountain slopes (case study: Mehriz–Yazd, Iran) , EN , Environmental Earth Sciences , Volume ( 74 ) , 2015-7, Pages 493-504
 10. Tommi Tervonen , Adel Sepehr , Miłosz Kadzinski , A multi-criteria inference approach for anti-desertification management , EN , Journal of Environmental Management , Volume ( 162 ) , 2015-7, Pages 9-19
 11. Adel Sepehr , Claudio Zucca , Mohammad Reza Nowjavan , Desertification Inherent Status Using Factors Representing Ecological Resilience , EN , British Journal of Environment and Climate Change , Volume ( 4 ) , 2014-7, Pages 279-291
 12. Adel Sepehr , Seyed Ali Almodaresi , Geotop of Lut Playa: Quaternary Geomorphologic Evidence and Civilization , EN , Journal of Earth Science and Engineering , Volume ( 3 ) , 2013-3, Pages 168-179
 13. Adel Sepehr , Claudio Zucca , Ranking desertification indicators using TOPSIS , EN , Journal of Natural Hazards , Volume ( 62 ) , 2012-3, Pages 1137-1153
 14. M. R. Ekhtesasi , Adel Sepehr , Investigation of wind erosion process for estimation, prevention, and control of DSS in Yazd–Ardakan plain , EN , Environmental Monitoring and Assessment , Volume ( 159 ) , 2009-1, Pages 267-280
 15. Adel Sepehr , A. M. Hassanlii , M. R. Ekhtesasi , J. B. Jamali , Quantitative assessment of desertification in south of Iran using MEDALUS method , EN , Environmental Monitoring and Assessment , Volume ( 134 ) , 2007-11, Pages 243-254